Urkraftfestivalen 2017

Pris: 4700,- alt innkludert NOK
Kontakt info: All informasjon om festivalen finner du på Urkraftfestivalen.com
www.spiritten.com eller mail til hilde@spiritten.no
Opprettet 2017-06-14 15:25:44

Annonse

Velkommen til urkraftworkshop, 
og til en liten reise i velvær og forløsning av dine egne skulte skattekamre

Høyfrekvent meditasjon og workshop som åpner inn til ditt høyere selv, din egen kjærlighetsenergi og til urkraften i deg. Disse frekvensene skaper kontakt slik at du opplever din essens og deg selv som det vakre kraftfulle vesenet du er.


Vi vil gjøre en reise inn i elementene og naturen, og kjenne samhørigheten til livet og alt i enhet. 

Mine teknikker bygger på den spirituelle interligens SIQ og hvordan du selv kan legge fra deg og bringe frem i deg det du måtte ønske for deg selv. 
Kosmiskhealing er høyfrekvent healingenergi hvor jeg benytter lysspråket i prosessen og alle får healing under workshopen. 

Meditasjonen er en imagnativ visualisering. Ved å høyne energifrekvensene går vi forbi tenkningen og inn i de ulike bevissthetene og sjelefrekvensene. 
Enkel teoretisk innføring i hva som skjer med oss når vi arbeider i de ulike bevissthetene og høye frekvensene.
Samt innføring i enkle healingteknikker til bruk i hverdagen.

Med andre ord . 

En reise i ditt indre vakre landskap. 

Samskapning i Urkraft.

I tillegg til urkraftworkshopen vil jeg lede morgenmeditasjonen under festivalen. Fredag, lørdag og søndag før frokost.

Gleder meg til vi ses på Brennabu.
Velkommen!
Hilde


English:
Welcome to Urkraftworkshop,
and a small travel in well being and redemption of your own hidden treasures

High Frequency meditation workshop that opens into your higher self, your own love energy and the life essence of you. These frequencies creates contact so you experience your essence and yourself as the beautiful powerful beining you are.


We will make a journey into the elements and nature, and feel solidarity towards life and everything in unity.

My techniques are based on the spiritual Inter SIQ and how you can add from you and bring to you what you want for yourself.
Cosmic Healing is high frequency healing energy where I use light language in the process and everyone gets healing during the workshop.

Meditation is a imagnativ visualization. By raising energy frequencies we go beyond thinking and into the different consciousnesses and soul frequencies.
Simple theoretical introduction to what happens to us when we
are working in the different consciousnesses and high frequencies.
And the introduction of simple healingtechniques to use in everyday life.

In other words .

A journey in your heart, soul and mind's beautiful landscapes.

In addition to Urkraftworkshopen I will lead the morning meditation during the festival. Friday, Saturday and Sunday before breakfast.

Looking forward to see you on Brennabu Valdres, Norway
Welcome!
Hilde

Lokasjon


Brennabu Vakre Valdres

Annonse detaljer

Annonse ID: 33
Vist antall ganger: 570
Annonsen utløper: 2018-06-14 15:25:44