Skriv ut denne siden

Nyttige lenker

NOU 1998: 21   Alternativ medisin

Utredning fra et utvalg oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet april 1997 Avgitt til Sosial- og helsedepartementet 15. desember 1998

Les mer

 


NAFKAM

NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin)

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin ble etablert i 2000.

NAFKAM er et forskningssenter som vektlegger tverrfaglig forskning. NAFKAM har mange forskningsprosjekter som spenner over et vidt felt, fra kliniske studier til studier om pasienters bruk av alternativ behandling. Vi registrerer også uvanlige sykdomsforløp i forbindelse med bruk av alternativ og komplementær behandling.

Les mer

 


DR. DANIEL BENOR

Forfatter av Healing Research - Holistic Energy Medicine and Spirituality:
"Jeg var overrasket over å finne at de 155 publiserte kontrollerte studiene av healing består av mer forskningsmateriale enn hva som foreligger fra de fleste andre komplementære behandlingsformer til sammen. På tross av at mange av studiene var strenge i forskningsdesignet, med kontrollgrupper som skulle få frem eventuelle statisk signifikante effekter av healing, var det få som ble publisert i medisinske tidsskrifter på grunn av redaksjonelt bias overfor emnet. Mer enn et dusin av disse er upubliserte doktoravhandlinger, i hovedsak fra sykepleiere som praktiserer Terapeutisk Berøring i USA". Og videre: "Hadde healing vært en pille, hadde den vært på markedet for lenge siden. Healing er mer dokumentert enn noe medikament på markedet. Healing ville vært en meget populær pille, da den ikke har bivirkninger og kan helbrede og forebygge problemer som moderne medisin i beste fall bare kan lindre".

Les mer