Annonser:

Medlemmer av Det Norske Healerforbubdet kan publisere annonser her.

Det Norske Healerforbundet har ikke evaluert eller godkjent nedennevnte medlemmenes kurs eller annonser og er ikke ansvarlig for innholdet til det enkelte medlems nettsider. Alle healere skal følge Lov om alternativ behandling, Lov om markedsføring av alternativ behandlervirksomhet og DNH`s Etiske regler.

Annonser i regi av medlemmer av DNH

Annonser

Healer (4)

Annonser publisert av medlemmer i DNH
AnnonseVelkommen til seks sjamanistiske trommereiser med hjertearbeide og individuelle tema.
1200 NOK
AnnonseVelkommen til seks trommereiser der tema er kraftdyr i alle verdener og verdenshjørner.
1200 NOK
AnnonseRosenterapeut Jorunn Flaata tilbyr behandlinger i Rosenmetoden på Unity Senter. Ring 93635474 for avtale.
700,- NOK
AnnonseSIQ - Urkraftworkshop på Urkraftfestivalen 2017. Inspirasjon, elementene, healing. Reise i ditt indre vakre landskap.
4700,- alt innkludert NOK

Close Panel

Login for medlemmer av DNH