Godkjent healer

Godkjent healer:

DNH erkjenner at det ikke er mulig å stille felles faglige krav til healingmetode og/eller healingutdanning.

DNH stiller derimot følgende krav til de som skal bli "Godkjente healere":
-  Brukerevalueringer fra minst 10 personer som har mottatt healing. Mrk. DNH's egne evalueringsskjemaer skal benyttes.
-  Godkjent VEKS-kurs.

Alle Godkjente Healere kan registrere seg i Registeret for Alternative behandlere i Brønnøysund som gir merverdiavgiftsfritak på behandlinger.

Godkjente healere mottar diplom som bekreftelse på gjennomgått prosedyre.

Vårt mål er at alle våre medlemmer skal bli Godkjente healere.

Før man kan søke om å bli Godkjent healer må man registrere seg som Healer og kriteriene ovenfor må være oppfylt.

 

Klikk her for å registrere deg som healer

Close Panel

Login for medlemmer av DNH