Skriv ut denne siden

Landstyret

 

Landsstyret er forbundets øverste organ mellom hvert landsmøte.  Landsstyret skal ivareta forbundets interesser og videre være den koordinerende instans for all utadrettet virksomhet og representasjon på vegne av forbundet.  Kun landsstyret kan bruke DNH’s organisasjonsnummer på brevhoder og annet.

Landsstyret velges ved alminnelig flertall, og består av 5 medlemmer (leder, nestleder, og 3 styremedlemmer) samt 2 varamedlemmer.  Valgperioden er for 1 eller 2 år.  Leder stiller til valg hvert annet år.  Landsstyrets medlemmer kan stille til gjenvalg.