torsdag, 01 november 2012 13:23

Er healing et effektivt alternativ?

Hvem ønsker å dokumentere at healing kan virke på både dyr og mennesker?

 

 

Av veterinær Ole Sigmund Braathen
 
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Finnes det en energi vi kan lære å utnytte sammen med vanlig medisinsk behandling i fremtidens sykdomsbekjempelse? - Fysioterapi og kiropraktikk, akupunktur og homøopati er i nevnte rekkefølge blitt anerkjente behandlingsmåter i så vel human- som i veterinærmedisinen. Det er likevel ikke lenge siden en norsk veterinær, Are Thoresen, nå anerkjent akupunktør og homøopat, ble truet av myndighetene til ikke å sette nåler i dyr. Dette skjedde i 1980. Jeg kan selvsagt ta feil, men nå synes jeg vi er modne for å godta også healing. Med healing mener jeg noen menneskers evne til å bedre dyrs og menneskers lidelser ved eksempelvis å holde hendene i nærheten av eller på de deler av kroppen der det er en lidelse, en smerte. Dette kan kanskje også skje ved å overføre healingenergi gjennom telefon og på annen måte.

Hva bør dokumenteres?

Mange medisinere, også veterinærmedisinere, forlanger dessverre fortsatt dokumentasjon på at healing er effektivt. Det kan nok ta lang tid innen de får slik dokumentasjon uten at de selv betaler for å få den. Healere er vanlige mennesker uten tykke lommebøker, og de har ingen mulighet til å fremskaffe kostbar dokumentasjon. Men de har heller ikke behov for å dokumentere effekten. Ut fra egne positive erfaringer med helende evner, er de overbevist om at healing virker effektivt på mange sykdommer. En healer jeg har kontakt med, henviser i denne forbindelse til dr. Benors bok med dokumenterte effekter av healing, og søker en på Internett etter ordet healing, finner en mye av det jeg vil betegne som god dokumentasjon på at healing virker.

Krav om dokumentasjon stilles ofte til ressurssvake grupper i samfunnet. Pengesterke kraftselskaper som vil bygge ledninger med mange gigawatts effekt, noe som gir sterke elektromagnetiske lavfrekvensfelt rundt ledningene, er ikke pålagt å bevise at kraftfeltene er ufarlige. Derimot må de som bor altfor nær høyspentlinjen selv bevise at det kan være farlig å bo der. Særlig gjelder dette dem som er allergiske overfor elektromagnetiske felt.

Det er lett for meg og andre med medisinsk bakgrunn å godta at kjemikaliefirmaer må dokumentere at deres kjemiske tilsetningsstoffer er helt ufarlige innen stoffene blir tillatt oppført i listen over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler, en såkalt "positivliste". På samme måte synes det helt logisk at legemiddelfirmaer må dokumentere at deres nyutviklede medisiner er ufarlige i bruk. "Dokumenter først, selg siden" er naturlig for medisinere. Dette bør ikke være tilfelle for healere - "Dokumenter først, heal etterpå" kan lett virke som er selvmotsigelse.

Skepsis til alternativer

Jeg er utdannet som radarmekaniker i Luftforsvaret, og kjenner derfor til strålingsproblematikk. Senere utdannet jeg meg til veterinær, og i denne jobben reiste jeg mye rundt i verden. På disse reisene har jeg også vært i kontakt med folk i Østen - Singapore og Kina - som drev med akupunktur og homøpati. I 1986 presenterte jeg en vitenskapelig rapport i Belgia om bruk av akupunktur på griser for å gjøre dem mindre stresset før slakting, og samme år søkte jeg under fullt navn i Aftenposten etter "personer med elektriske eller elektromagnetiske, helende hender for videre utforsking". Jeg fikk svar fra 45 personer, men fant dessverre snart ut at det ikke var fornuftig av meg å gå videre med interessen for healing. Jeg opplevde at folk som kunne påvirke min stilling, stilte spørsmål om jeg var gått fra sans og samling!

Healing er dessverre fortsatt noe en ikke befatter seg med dersom en skal bli tatt alvorlig innen mange miljøer. Det er derfor først nå, etter at jeg er blitt pensjonist, at jeg viser min interesse offentlig. Jeg har vært vitne til effektiv healing, både på dyr og på meg selv, og jeg har tro på at healing kan være en effektiv måte å behandle både dyr og mennesker på. Hva som gjør at healing kanskje virker, er jeg derimot meget uvitende om. Jeg har hørt at "varme hender" har en annen frekvens enn vanlig. Det sies at det er vanlig med en frekvens på 15,5 hertz på øret, men at sterke healere kan ha 7,84? At slike forskjeller kan påvirke flere sider av nervesystemet er sannsynlig.

Egne opplevelser

Gjennom årene har jeg sett mye som har bestyrket min tro på healing. I guttedagene på Ringerike oppdaget jeg en dag at det var satt opp 20-30 sitteplasser på innsiden av stakittgjerdet til en nabo. Min far, som var veterinær, fortalte at det var "venterommet" til Harald Åmot som hadde "varme hender". Både gårdskaren vår og min tante gikk til ham, og de fortalte meg at de ble bedre hva gjaldt smerter.

Gårdbruker Jørgen Trøen demonstrerte sin healerevne for meg i 1986. Senere samme dag fjernet han sterke ryggsmerter fra min nabos rygg og deretter lot jeg ham behandle en kronisk halt hund i nabolaget. Hunden reagerte sterkt på Trøens behandling. Den rullet seg sammen som et nøste og sov, i følge eieren, nesten sammenhengende i et døgn. Siden haltet den ikke mer!

Et dyr kan antakelig merke om det er i nærheten av en healer, og kanskje kan kjæledyrene våre hjelpe oss å finne hvilke personer det er som har sterke healingegenskaper?

Hvorfor healing?

Healing er en betydelig og stadig økende behandlingsform. Det fine er at den er uten bivirkninger, sier healere. Hadde healing vært "produsert som tabletter, tror jeg de hadde vært verdens mest solgte" skrev en healer til meg. Jeg har en sterk mistanke om at enkelte leger og veterinærer, akupunktører og andre behandlere muligens er ekstra flinke yrkesutøvere nettopp fordi de har healingegenskaper, kanskje uten å vite det selv.

Vår tids største utfordringer på helseområdet er sykdommer som påvirker eller er påvirket av immunforsvaret. Kanskje kan healing bidra til å styrke nettopp immunforsvaret. Alternativ behandling har en positiv påvirkning, hevder healere, som nevner AIDS som det aller alvorligste eksempel på en følge av svekket immunforsvar.

Healing kan synes å være "kvakksalveri", men etter hvert er det kommet eksempler som tyder på at det ligger noe mer en fantasi og høye ønsker bak denne behandlingsformen. Bare å avvise den, uten å forske grundig på den, går ikke lenger an. Jeg ønsker å vite, og ikke bare å tro på, at healing er effektivt.

Statlige midler bør kanskje bevilges for å avklare dette?

 

Sist redigert onsdag, 21 august 2013 22:49
Close Panel

Login for medlemmer av DNH