søndag, 07 desember 2014 16:55

HEALER ANKET DOMMEN I INNTRØNDELAG TINGRETT

En Healer er nylig dømt for brudd på Lov om alternativ behandling etter å ha behandlet en kreftsyk pasient på sykehus uten legens samtykke. Saken skjedde 4 år tilbake i tid, men ble først behandlet av domsstolen nå i november 2014. Healeren ble da dømt for brudd på Lov om alternativ behandling. Slik oppfatter DNH saken etter de opplysningene som forbundet har fått. Se vedlegg. DNH følger nøye med videre på saken.


Sist redigert søndag, 07 desember 2014 17:52
Close Panel

Login for medlemmer av DNH